SHAMAN DANS TİYATROSU

Şamanlar birçok bölgede "Oyun" olarak adlandırılan törenlerinde belki de günümüz sahne sanatlarının temelini atmışlardır. Türk kültürünün önemli bir öğesi olan ve Anadolu'da süregelen birçok gelenekte, dansta, türküde ve giyside izleri bulunan "Shaman" adının, bir gösteri topluluğu adı ile bütünleştirilerek, geçmişle gelecek arasında disiplinler arası bir köprü oluşturulması mümkündür.

Sahne sanatlarının bir bütün olduğu düşüncesinden yola çıkılarak, dans, müzik, ritim ve tiyatro dallarında eğitim almış sanatçılarla oluşturulan bir sanat kooperatifi olan Shaman Dans Tiyatrosu, 2004 yılından beri kültür-sanat alanında etkin olarak faaliyet göstermektedir.

Sahne sanatları ile ilgili tüm branşlarda eğitimin, öğrenimin, gelişimin sürdürülmesi prensibi ile bağımsız bir topluluk olarak çalışarak, geleneksel imece yöntemi ile üretimlerini sürdürmektedir.

Shaman Dans Tiyatrosu, Avrasya kültürel coğrafyasında araştırma ve incelemelerini sürdürerek, Türkiye'nin kültürel bileşenlerini evrensel bir dille ifade edecek sahneleme biçimlerini sergilemek ve bu alanda orijinal formatlara ulaşmayı amaçlamaktadır.

İnsanın kendini ifade etmesinin en etkili ve estetik yolu olan dans, müzik ve tiyatro, tarih boyunca iletişimin ve haberleşmenin en etkili yolu olmuş, gelişimin, değişimin, paylaşmanın ve birlikte yaşamanın temeli olmuştur.

Shaman Dans Tiyatrosu, yetenek ve eğitimin yanı sıra yoğun bir duygu ve konsantrasyon ile disiplinli ve sabırlı bir çalışmayı gerektiren sanatsal etkinlikleri özgün bir sanatsal dille harmanlayarak kaliteli bir seyir zevki sunmayı hedefler.